Strona główna Plan lekcji Zajęcia pozalekcyjne Archiwum KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Zastępstwa Przetargi Kontakt

Menu

Pracownicy szkoły

Historia

O patronie

Galeria

Uczniowska działalność

Biblioteka

Świetlica

Menu stołówki

Bilety miesięczne

Wykaz podręczników

Nasze publikacje

Informacje dla uczniów

Informacje dla rodziców

Prawo w szkole

Nabór do szkoły

Zbiórka baterii

Konkursy

Linki

Nasza szkolna gromada

Informacje Rady Osiedla

Informacje Rady Rodziców

Sześciolatki w naszej szkole

Innowacje pedagogiczne


 

 Historia szkoły

Pierwszym organizatorem szkolnictwa podstawowego w Pile był ówczesny inspektor - Jan Chmiel.

Rok szkolny 1945/46 w Pile powitano 4 września w Szkole Podstawowej nr 1. Szkoła Podstawowa nr 3 rozpoczęła pracę 4 września 1945 ze 195 uczniami, w budynku przy ulicy Bydgoskiej 23. Kierownikiem tej placówki, a zarazem jej organizatorem, był Tadeusz Frankowski. W związku z przypadającą dwusetną rocznicą urodzin Tadeusza Kościuszki, szkoła otrzymała jego imię. Doniosła uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły i nadania jej imienia, miała miejsce 22 września 1947 roku. Szkoła nazywała się: Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Pile im. Tadeusza Kościuszki. Honorowym ojcem chrzestnym został Stanisław Skrzeszewski – Minister Oświaty.

Rok szkolny 1949/50 przyniósł zasadnicze zmiany. Rozwiązano Powszechną Szkołę nr 3 przy ulicy Bydgoskiej 23. Część dzieci przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Buczka 55, część do Szkoły Podstawowej przy ul Bydgoskiej 21, pewna liczba uczniów pozostała w starym budynku, gdzie utworzono Szkołę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD). Dotychczasowy kierownik szkoły został przeniesiony do Szkoły Podstawowej nr 2, na stanowisko nauczyciela.

W czasie reorganizacji szkolnictwa podstawowego , w roku 1950/51, budynek szkolny przy ul. Buczka 55 został podzielony na dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 3. Kierownikiem Szkoły podstawowej nr 3 został Adolf Piskuła.

W latach 1951-55 następowało wiele zmian w utworzonych szkołach . Dopiero lata 1955-56 przyniosły pewną stabilizację na stanowiskach kierowniczych i nauczycielskich. Kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 3 został Zygmunt Belter (1955-75).

Szkoła Podstawowa nr 3 mieściła się w budynku przy ul. Buczka 55 szesnaście lat. Trzynastego września 1966 nastąpiła przeprowadzka na ul. Brzozową 4.

Przeniesienie to było związane z miłą uroczystością odsłonięcia (na zewnątrz budynku) tablicy pamiątkowej Jana Brzechwy, którego imię nosi szkoła. Odsłonięcia tablicy dokonała Janina Brzechwa – żona pisarza.

Po dwunastu latach Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, który został wręczony szkole 2 września 1978 roku. Szkołą wówczas kierował Stanisław Dróżdż (1975-1979). Od 1979 do 1982 roku szkołą Podstawową nr 3 w Pile kierował Ryszard Henclewski.

Pierwszego lutego 1982 stanowisko dyrektora szkoły objął Bolesław Ciuksza i zajmował je do momentu odejścia na emeryturę – do 1991 roku. Przez 9 lat Bolesław Ciuksza pracował nad kształtem tej szkoły, stworzył wzór placówki, wprowadził wiele innowacji.

Od roku 1991 do sierpnia 2005r. funkcję dyrektora szkoły pełniła Kazimiera Salamon, następnie kierownictwo szkoły objął Sebastian Dzikowski.

Kolejne lata przyniosły wiele dalszych zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu placówki. W roku szkolnym 1998/1999 została oddana do użytku nowa część szkoły – wybudowana w ciągu jednego roku. Powstało w ten sposób 9 dodatkowych sal lekcyjnych z 1 pracownią komputerową. Reforma szkolnictwa spowodowała w roku szkolnym 1999/2000 podział szkoły na Szkołę Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 1. Dyrektorem Gimnazjum została Irena Weiss. 1 września 2001 ponownie utworzono 3 zespoły szkół – w których połączono szkoły podstawowe z gimnazjami. W naszym budynku powstał Zespół Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy. Szkoły mają wspólnego dyrektora i administrację. 26 czerwca 2001 roku odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Dyrektorem została Kazimiera Salamon, a wicedyrektorami:  Danuta Piotrowska, Janina Gruntkowska i Irena Weiss. W roku 2005, po przejściu na emeryturę Kazimiery Salamon, stanowisko dyrektora objął Sebastian Dzikowski, a w-ce dyrektorem ds. gimnazjum została Magdalena Michalska. W 2011r. po objęciu przez Sebastiana Dzikowskiego stanowiska Dyrektora Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta dyrektorem szkoły została Magdalena Michalska, a w-ce dyrektorem ds. wychowawczych została Mirosława Zart – Buszka.

Aby obejrzeć inne zdjęcia z historii szkoły kliknij tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Multimedialne

Pracownie komputerowe

 

 

 

 

 


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 8